Thursday, 20 December 2012

Pandangan Islam dalam Bible Kristian

Dalam Islam, Alkitab diadakan untuk mencerminkan pendedahan yang sebenar berlaku daripada Tuhan, tetapi pendedahan yang mana telah rosak atau diputarbelitkan (dalam bahasa Arab: tahrif) yang memerlukan pemberian al-Quran kepada nabi Islam, Muhammad, untuk membetulkan penyimpangan ini.


Al-Quran mengenal pasti buku-buku yang dikenali sebagai Tawrat (Taurat) yang diberikan kepada Musa (Musa), Zabur (Mazmur) diberikan kepada Daud (David), dan Injil (Injil) yang diberikan kepada Isa (Yesus) sebagai ayat-ayat tulen ketuhanan yang dibawa olehutusan sebenar kepada orang-orang Yahudi dan pengikut Ibrahim (Abraham). Bersama-sama dengan Al-Quran itu sendiri, dan Suhuf kini tidak diketahui Ibrahim ("Scroll Abraham") yang membentuk kitab, buku suci Islam. Kepercayaan dalam inspirasi ilahi semua buku-buku ini adalah salah satu daripada prinsip-prinsip asas Islam. Walau bagaimanapun, Islam memegang bahawa sejak semua Kitab-kitab sebelum al-Quran telah dimusnahkan oleh tangan manusia, para umat Islam hanya mendapatkan bimbingan mereka dari Al-Quran.Al-Quran menyebut perkataan Taurat lapan belas kali dan mengesahkan bahawa ia adalah Firman Daripada Tuhan. Ia, bagaimanapun, juga menyatakan bahawa telah ada penambahan dan penolakan dari teks asal.Negeri-negeri Al-Quran (Surah An-Nisa 4:163) "dan kepada Daud Kami berikan Zabur". Oleh itu, Islam mengesahkan Mazmur seperti yang diilhamkan Tuhan. Al-Quran menyebut perkataan Zabur tiga kali.


Apabila al-Quran bercakap tentang Injil, ia merujuk kepada Buku asal diwahyukan bahawa datang kepada Nabi Isa Kristus. Ia tidak merujuk mana-mana Injil ditulis oleh mana-mana pengikut Isa, seperti Injil Matthew, Mark, Luke dan John dan Injil seperti Peter selain hilang.
Walaupun umat Islam percaya bahawa Injil asal Isa telah rosak dan hilang, mereka percaya bahawa petunjuk mesej Injil asal masih dapat dilihat dalam Injil tradisional Kristian. Walau bagaimanapun, seperti Taurat, mereka percaya bahawa telah ada penambahan dan penolakan yang dibuat kepada cerita sebenar dalam Injil.


Muslims and Christians Gather together in Iraq


Ertain petikan dalam Alkitab telah ditafsirkan oleh beberapa ulama Islam sebagai rujukan kenabian kepada Muhammad, seperti Ulangan 18:15-22 [4] Ayat 15 [penjelasan diperlukan] berkata: "... Nabi dari tengah-tengah(wahai Muhammad), saudaramu, suka kepada saya; ... "


Walaupun Muhammad bukanlah Israel, menurut tradisi Islam, beliau adalah seorang keturunan Ismael dan oleh itu dijejaki keturunannya kembali kepada Nabi Ibrahim, seperti Israel. Ulangan 18:22 menyatakan, "Apabila nabi difirmankan dalam nama Tuhan, jika perkara itu tidak di ikuti, tidak datang untuk lulus, itu adalah perkara yang Tuhan tidak difirmankan, tetapi nabi itu telah mengatakannya dengan angkuh engkau tidak takut kepadanya. ".


Sebutkanlah Parakleitos (Bahasa Inggeris terjemahan biasanya "Penghibur") dalam Yohanes 14:16, 15:26, 16:07 dan 18:36 telah diambil untuk menjadi rujukan kenabian kepada Muhammad. Kristian ulama, di sisi lain, mentafsir Parakleitos sebagai Roh Kudus.Begitu juga, Roh kebenaran yang disebut dalam John 16:12-14 telah dituntut oleh sebahagian Muslim sebagai rujukan kenabian kepada Muhammad.

Walau apa perbezaan agama kita,kita mampu untuk menyayangi sesama manusia apa yang di perlukan hanyalah Hati yang terbuka,pemahaman antara satu sama lain dan sifat sayang itu sendiri.


No comments:

Post a Comment

Setiap Manusia mempuyai Kesilapan, Aku memperbaiki Kesilapan itu Dari Komen Anda walau sepedas manapun..........!